belevo.pl Nowości News

Nowości

©SWSA System

25 styczeń 2021

©SWSA - system zrównoważonego rozwoju

Sustainable Water Supply Alliance - ©SWSA jest systemem zrównoważonego rozwoju w zakresie zapewnienia dostępności wody. Celem jest osiągnięcie celów środowiskowych oraz społecznych dla wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach zurbanizowanych.
W rozumieniu hydrologicznym można wyróżnić wody opadowe, wody powierzchniowe i wody podziemne. Wymienione rodzaje wód pozostają ze sobą w ścisłym związku oraz powiązaniu ze stałym krążeniem wody w otaczającym nas środowisku. Społeczeństwo ma prawo do powszechnego dostępu do czystej wody traktowanej jako: woda do picia, woda do kąpieli i rekreacji, woda jako element czystego środowiska naturalnego.
Celem systemu SWSA jest zapobieganie zanieczyszczeniu wody i ograniczanie go, wspieranie zrównoważonego wykorzystania wody, ochrona i poprawa środowiska wodnego oraz łagodzenie skutków powodzi i susz. Ogólnym celem jest zapewnienie dobrego stanu środowiska wszystkich zasobów wodnych.

Sustainable Water Supply Alliance więcej
Virus Assurance System ©

28 kwietnia 2020

Weryfikacja Virus Assurance System ©

Działalność związana z zarządzaniem COVID-19 została wznowiona 1 sierpnia 2020 r. Początkowo wszystkie wizyty z Państwem prowadziliśmy zdalnie. To cyfrowe podejście będzie kontynuowane, ale istnieją pewne okoliczności, w których wizyta na miejscu będzie obowiązkowa.
Aby wizyta na miejscu mogła się odbyć, musi być ona zrealizowana w sposób bezpieczny zarówno dla firmy i jej pracowników oraz inspektora. Zdajemy sobie sprawę, że przestrzeganie wytycznych Sanepid i Ministerstwa Zdrowia na miejscu będzie wymagało wielu praktycznych aspektów zachowania higieny. Wizyty osobiste to tylko jedna z dostępnych opcji audytu i zapewnienia spełnienia wymagań Virus Assurance System (VAS©). Potwierdzając spełnianie wymagań VAS©, nasi partnerzy są uprawnieni do wykorzystywania znaku jakości (VAS©).

Virus Assurance System więcej
System HACCP+

10 luty 2020

Certyfikat HACCP Plus

Certyfikacja i rejestracja na zgodność z HACCP+ pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia posiadanego systemu. Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu. Certyfikat HACCP+ wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy oraz wskazuje, że organizacja spełnia wymagania prawne powyżej ustawowego minimum. Stanowi również przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Certyfikat HACCP+ więcej
Media społecznościowe