Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

ISO 50001 efektywność energetyczna

Norma ISO 50001 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania." wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.

System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

Wiele warunków związanych z korzystaniem z energii wynika z przepisów ustaw, do których przedsiębiorcy nie prowadzący działalności w obszarze energetycznym zaglądają niezwykle rzadko, a które wbrew pozorom dotyczą w różnym stopniu również ich. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznego (t. j. Dz.U. 2017, poz. 220) Prawodawca w art. 52 ustawy nałożył na producentów i importerów urządzeń technicznych stosowanych w procesach energetycznych obowiązek określania w dokumentacji technicznej efektywności energetycznej tych urządzeń.

Efektywność energetyczna w ujęciu ustawy to wielkość zużycia paliwa i energii, odniesiona do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego urządzenia w typowych warunkach użytkowania. Wskazany przepis wymaga określenia efektywności energetycznej również dla urządzeń, które zużywają energię ze źródeł odnawialnych.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia osobę, która nie ma odpowiedniego, ważnego i wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa kwalifikacji, wówczas zgodnie z art. 56 ww. ustawy podlega on karze pieniężnej wymierzanej przez Prezesa URE. Kara ta może wynieść nawet do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy. Wymierzając karę Prezes URE uwzględnienia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe.

ISO 50001 w przemyśle ISO 50001 w usługach

Dlaczego system ISO 50001?

ISO 50001 dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat ISO 50001, szkolenia ISO 50001, wdrożenie ISO 50001, norma ISO 50001, audyty ISO 50001. Konsultacje ISO 50001 w całym kraju.

ISO 50001 efektywność energetycna audyt Belevo

Dlaczego my

Wdrożenia ISO 50001

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty ISO 50001

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia ISO 50001

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe