Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

Certyfikat ekologii

Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania zmniejszający zależność od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia poprzez stymulowanie mechanizmów produkcyjnych w obrębie gospodarstwa rolnego. Rolnictwo ekologiczne radykalnie ogranicza stosowanie środków ochrony roślin lub przetworzonych przemysłowo, nawet jeśli są to analogi substancji występujących w przyrodzie.

Założeniem tego systemu jest naśladowanie procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach – zarówno jeśli chodzi o aspekt jakościowy (rodzaj wprowadzanych do obiegu substancji), jak i ilościowy (poziom intensywności). Nie ma  powszechnie obowiązującej definicji rolnictwa ekologicznego, system ten jest uznawany w całej Europie.

Produkcja ekologicznego produktu spożywczego musi podlegać kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 wyklucza sprzedaż produktów ekologicznych, bez potwierdzenia certyfikatem, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. W tym momencie wiarygodność jakości ekologicznego produktu rozkłada się na dwa podmioty: producenta i jednostkę certyfikującą. Prowadzi to do wzrostu zaufania konsumenta, że ekologiczny produkt którego on poszukuje, jest nim faktycznie. Wszystkie zabezpieczenia prawno-systemowe kontroli i certyfikacji mają jeden cel: udowodnienie ekologicznej jakości produktu, oferowanego konsumentowi. W rolnictwie ekologicznym ocenia się i kontroluje procesy jej wytwarzania „od pola do stołu”. Kontrola obejmuje gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze, firmy zajmujące się dystrybucją, eksportem i importem oraz handlem detalicznym. Ekologiczna żywność na rynku musi być objęta programem kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
ekologia w produkcji rolnej ekologia w imporcie i eksporcie

Dlaczego ekologia?

Organiczna produkcja dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat ekologii, szkolenia bio, wdrożenie eko, norma ekologiczna produkcja, audyty eko. Konsultacje ekologiczna w całym kraju.

Kontekst organizacji, szanse, ryzyka i ocena

Dlaczego my

Wdrożenia BIO/EKO

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty BIO/EKO

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia BIO/EKO

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe