Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

System HACCP

HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który ma za zadanie chronić konsumenta i jego zdrowie. Służy określeniu postępowania mającego na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system pozwalający ustalić procedury umożliwiające ograniczenie tych zagrożeń.

Wymagania systemu HACCP zostały określone w rozporzadzeniu 852/2004/WE w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

HACCP uznawany jest za najskuteczniejsze narzędzie gwarantujące, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta w odniesieniu do jego potrzeb, przepisów prawnych, a także zasad dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

Wdrażamy System bezpieczeństwa żywności HACCP. Analizujemy Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli w przedsiębiorstwach. Kompleksowe wdrożenie systemu HACCP dopasowane do Państwa firmy. Nasza metodyka wdrażania systemu HACCP to wynik wieloletnich doświadczeń.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

.

formularz kontaktowy
System HACCP w przemyśle System HACCP dla handlu i logistyki

Dlaczego system HACCP ?

System HACCP jest wymogiem prawnym wynikającym z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W związkiu z tym, każde przedsiębiorstwo sektora spożywczego i paszowego (produkcja, handel, magazynowanie, transport) musi posiadac ten system.

Certyfikacja audyty szkolenia HACCP

Dlaczego my

Wdrożenia HACCP

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty HACCP

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia HACCP

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe