Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

ZKP (ang. FPC) - skrót dotyczący Zakładowej Kontroli Produkcji (Zakładowa Kontrola Produkcji). ZKP w powiązaniu z dyrektywami Nowego Podejścia ma szczególne znaczenie dla wyrobów budowlanych podlegających rozporządzeniu 305/2011 zarówno w przypadku stosowania rozwiązania europejskiego czyli znaku CE (znak CE) jak i w odniesieniu do polskich przepisów, które wdrażają znak B. ZKP odgrywa szczególnie ważną rolę w systemach oceny zgodności innych niż system 3 i system 4. Definicja Zakładowej Kontroli Produkcji ujęta została m.in. w art. 2 pkt 26 rozporządzenia Nr 305/2011, zgodnie z którym jest to udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola w zakładzie produkcyjnym, przeprowadzana zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Natomiast §4.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa stanowi, że systemy określają działania związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu, ale również zakres tejże oceny i weryfikacji, które prowadzone są przez jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium na zlecenie producenta. To, jaki system będzie właściwy dla danego wyrobu budowlanego precyzuje z kolei treść Załącznika nr 1 do rozporządzenia, który uwzględnia łącznie 37 grup produktów, w tym m.in. takie jak: Drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupełniające, mocowania/łączniki, Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych, Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniające i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszające palność oraz Wyroby do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów.

Wdrażamy System ZKP. Analizujemy Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli w przedsiębiorstwach. Kompleksowe wdrożenie systemu ZKP dopasowane do Państwa firmy. Nasza metodyka wdrażania systemu ZKP to wynik wieloletnich doświadczeń.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
ZKP zakładowa kontrola produkcji w przemyśle ZKP zakładowa kontrola produkcji w usługach

Dlaczego system ZKP?

ZKP dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat ZKP, szkolenia ZKP, wdrożenie ZKP, norma ZKP, audyty ZKP. Konsultacje ZKP w całym kraju.

ZKP szkolenia wdrożenia audyty belevo

Dlaczego my

Wdrożenia ZKP

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty ZKP

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia ZKP

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe