Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

BRC Food & IFS Food

BRC (British Retail Consortiuma) & IFS (International Food Standard) jest to jednolite, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką sieci handlowych. Standardy są również zatwierdzone w ramach Global Food Safety Initiative (GFSI) przez przedstawicieli handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie. W Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje Standard BRC) IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

Certyfikacja BRC i/lub IFS Food jest wymogiem wielu sieci super- i hipermarketów. Jeśli firma zamierza z nimi współpracować, konieczne jest wdrożenie jednego z tych systemów. System IFS jest wymagany przez niemieckie i francuskie sieci, natomiast system BRC przez brytyjskie). Po wdrożeniu systemu rynek zbytu żywności znacznie się rozszerza.

Wdrażamy System bezpieczeństwa żywności BRC & IFS Food. Analizujemy Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli w przedsiębiorstwach. Kompleksowe wdrożenie standardu BRC & IFS Food dopasowane do Państwa firmy. Nasza metodyka wdrażania systemu BRC & IFS Food to wynik wieloletnich doświadczeń.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy

 

Opracowanie 8 wydania standardu BRC Global Standard for Food Safety nastąpiło po konsultacjach, mających na celu zrozumienie wymagań zainteresowanych stron i przegląd pojawiających się problemów w przemyśle spożywczym. Zagadnienia zostały opracowane i przeanalizowane przez grupy robocze, składające się z międzynarodowych partnerów reprezentujących producentów żywności, sprzedawców detalicznych, firmy świadczące usługi gastronomiczne, jednostki certyfikujące oraz niezależnych ekspertów technicznych. Rodzaje standardów BRC:
- BRC Food Safety issue 8
- BRC Packaging
- BRC Storage and Distribution
- BRC Agents and Brokers
- BRC Consumer Products
- BRC Retail

 

Dzięki certyfikacji IFS FOOD 7 firmy zostają wpisane do międzynarodowej bazy jednostek certyfikowanych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku współpracy z dużymi sieciami handlowymi, które mają do niego dostęp – w ten sposób często dobierają i weryfikują swoich dostawców. Rodzaje standardów IFS:
- IFS Food ver. 7
- IFS Food 6 with United Fresh
- IFS Cash & Carry
- IFS Logistics
- IFS Broker
- IFS HPC
- IFS PACsecure
- IFS Food Packaging Guideline
- IFS Food Store
- IFS Global Markets Food

BRC Global Food Safety System w przemyśle spożywczym International Food Standard w przemyśle spożywczym

Dlaczego system BRC & IFS Food?

BRC & IFS dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat BRC & IFS, szkolenia BRC & IFS, wdrożenie BRC & IFS, norma BRC & IFS, audyty BRC & IFS. Konsultacje BRC & IFS w całym kraju.

Standardy GFSI BRC IFS FSSC 22000 SQF FDA

Dlaczego my

Wdrożenia BRC & IFS

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty BRC & IFS

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia BRC & IFS

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe