Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

BS 11000

Jako następca standardu systemu zarządzania PAS 11000, BS 11000 zapewnia ramy współpracy biznesowej, pomagając firmom rozwijać i zarządzać ich interakcjami z innymi organizacjami, zapewniając maksymalne korzyści dla wszystkich. Wykorzystując podejście oparte na ośmiu etapach, struktura ma na celu umożliwienie organizacjom dowolnej wielkości i sektora zastosowanie zasad najlepszych praktyk do własnych metod pracy, aby jak najlepiej wykorzystać relacje biznesowe.

Każda firma chce zwiększyć swoją konkurencyjność i wydajność. Jednocześnie organizacja będzie chciała zapewnić wartość dodaną swoim klientom. BS 11000 pomoże tym organizacjom, dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i zasobami, aby osiągnąć wzajemnie określone cele i zapewnić nowy, wyższy poziom wartości. Współpracujące relacje biznesowe mogą przybierać różne formy.

Doradztwo w zakresie BS11000 przez Belevo pomaga przedsiębiorstwom i rządom w tworzeniu odpowiednich warunków pracy przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw poprzez zapewnianie wiedzy specjalistycznej i szkoleń, przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności doświadczenia w danym kraju. Oprócz znaczących projektów we Włoszech, współpracowaliśmy z kilkoma organizacjami partnerskimi, aby realizować programy rządowe za granicą Polski.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc.

 • Strategiczne partnerstwa biznesowe: prywatne lub publiczne
  Relacje z dostawcami
  Konsorcja i partnerzy sojuszu
  Wspólne usługi
  Wspólne zamówienia
  Relacje podziałowe
Relacje z klientem lub klientem

 

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
BS 11000 biznes BS 11000 usługi

Dlaczego BS 11000?

BS 11000 dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat BS 11000, szkolenia BS 11000, wdrożenie BS 11000, norma BS 11000, audyty BS 11000. Konsultacje BS 11000 w całym kraju.

BS 11000 worldwide świat

Dlaczego my

Wdrożenia BS 11000

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty BS 11000

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia BS 11000

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe