Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

ISO 27001 bezpieczeństwo informacji

Norma PN-ISO/IEC 27001 przedstawia model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu.

Norma ISO 27001 została opracowana w celu ochrony informacji. Może ona znaleźć zastosowanie we wszystkich sektorach gospodarki i w różnych rodzajach firm bez względu na ich wielkość.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji związane jest nie tylko z ochroną systemów informatycznych. Służy także zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochrona przed stratą informacji to także prawny obowiązek wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, za nieprzestrzeganie którego grożą poważne sankcje karne (patrz RODO). Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji podnosi świadomość pracowników, pomaga w zarządzaniu ryzykiem a także w ustanowieniu celów i zasad bezpieczeństwa informacji.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
Ochrona danych informacji przed przestępstwami - audyty szczelności systemów ochrony bezpieczeństwo informacji wdrożenia szkolenia ISO 27001

Dlaczego system ISO 27001?

ISO 27001 dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat ISO 27001, szkolenia ISO 27001, wdrożenie ISO 27001, norma ISO 27001, audyty ISO 27001. Konsultacje ISO 27001 w całym kraju.

certyfikacja iso 27001 ochrona i bezpieczeństwo informacji Belevo

Dlaczego my

Wdrożenia ISO 27001

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty ISO 27001

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia ISO 27001

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe