Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

Zrównoważony rozwój UTZ, RSPO, RSP

UTZ (UTZ Certification Protocol)

UTZ to globalny program certyfikacji dotyczący uprawy kawy, herbaty, kakao oraz orzechów laskowych. Gwarantuje on, że oznakowane produkty pochodzą z certyfikowanych plantacji. Certyfikacja upraw i zbiorów obejmuje stosowanie tzw. Dobrych Praktyk Rolniczych oraz ochronę warunków pracy i dbałość o minimalizowanie negatywnych skutków produkcji rolnej wobec środowiska naturalnego. Warunkiem uzyskania i zachowania dla surowca znaku UTZ Certified jest wdrożenie przez producenta norm określonych kodeksem postępowania, przeprowadzenie przez zatwierdzoną jednostkę certyfikującą audytu zakończonego wydaniem certyfikatu oraz poddawanie się regularnym kontrolom przez inspektorów i audytorów programu UTZ. Sprzedaż przez wytwórcę certyfikowanych surowców podlega obowiązkowej rejestracji w elektronicznym systemie identyfikacji produktów UTZ (portal GIP). Uzyskanie certyfikatu UTZ przez przetwórców surowców wiążę się z potwierdzeniem, że wytworzony przez nich produkt związany jest fizycznie i/lub administracyjnie z surowcem pochodzącym od producenta certyfikowanego przez UTZ. Kontroli podlegają wszystkie etapy produkcji, począwszy od zakupu surowca, aż do dostarczenia gotowego produktu klientowi. Oprócz identyfikacji jakościowej certyfikowanego przez UTZ surowca, rozliczeniu podlega także ilość produktu w stosunku do ilości zakupionego surowca. Wydanie certyfikatu przetwórcy związane jest zatem z zakupem określonej ilości certyfikowanego surowca UTZ.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji „The Roundtable on Sustainable Palm Oil” (Okrągły stół dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). Misją RSPO jest taka transformacja rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, czyli począwszy od plantacji olejowej, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników. Członkowie organizacji RSPO reprezentują wiele różnych środowisk, w tym plantatorów, producentów, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe oraz firmy wykorzystujące olej palmowy lub jego pochodne w swojej działalności.

Głównym celem, skutecznie realizowanym przez RSPO jest promowanie wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden sposób nie oddziałują negatywnie na ludność związaną z terenami uprawy palm olejowych. Aby uzyskać certyfikat RSPO właściciele/zarządzający plantacjami, muszą ponadto wykazać się aktywnymi działaniami na rzecz ochrony przyrody, otaczających plantacje lasów pierwotnych, rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, wyważonym korzystaniem z zasobów wodnych czy szczególnej troski o pracowników plantacji olejowych i ludność lokalną, zamieszkującą pobliskie tereny.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy

 

Inne systemy chain of custody (CoC):

- Rainforest

- Fairtrade

chain of custody utz rspo fairtrade w przemyśle zrównoważony rozwój łańcuch dostaw utz rspo iscc w usługach

Dlaczego system UTZ / RSPO ?

UTZ / RSPO dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat UTZ / RSPO, szkolenia UTZ / RSPO, wdrożenie UTZ / RSPO, norma UTZ / RSPO, audyty UTZ / RSPO. Konsultacje UTZ / RSPO w całym kraju.

zrównoważony rozwój sustainability food production

Dlaczego my

Wdrożenia ISO 9001

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty ISO 9001

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia ISO 9001

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe