Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

RODO (DGPR)

Kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR – General Data Protection Regulation), obejmujące weryfikację obecnego stopnia zgodności z Rozporządzeniem, zaplanowanie prac wdrożeniowych oraz przeprowadzenie wdrożenia w taki sposób, aby uzyskać formalną i operacyjną zgodność z RODO, zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń naruszających prawa osób, których dane przetwarzamy, a co za tym idzie zminimalizować ryzyko wystąpienia roszczeń tych osób oraz nałożenia kar finansowych ze strony organu nadzorczego. Nadrzędnym celem wdrożenia wymogów RODO jest jednak znaczące zwiększenie poziomu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Ponadto w ramach wsparcia w utrzymaniu wdrożonych zmian w organizacji proponujemy objąć usługą outsourcingu funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności organizacji z przepisami prawa.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
rodo w przemyśle, ochrona danych, food defense gdpr rodo ochrona danych informatycznych food fraud

Dlaczego RODO (DGPR)?

RODO (DGPR) dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat RODO (DGPR), szkolenia RODO (DGPR), wdrożenie RODO (DGPR), norma RODO (DGPR), audyty RODO (DGPR). Konsultacje RODO (DGPR) w całym kraju.

rodo gdpr ochrona danych wrażliwych danych osobowych

Dlaczego my

Wdrożenia GDPR

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty GDPR

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia GDPR

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe