Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 pozwala organizacji na swobodniejsze określenie, kiedy udokumentowana informacja jest jej potrzebna, przy czym format, nośnik oraz źródło informacji określają sama organizacja. Takie podejście pozwala na lepsze dopasowanie ilości i zakresu dokumentacji SZJ do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Proces certyfikacji ISO 9001 przebiega dwuetapowo. Etap I to przegląd dokumentacji, a Etap II polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia Etapu I certyfikacji i Etapu II certyfikacji. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 może mieć zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.

Podobnie jak w poprzedniej wersji normy ISO 9001 organizacja powinna zapewnić odpowiednią identyfikację i właściwy format udokumentowanej informacji, a także objąć ją nadzorem w celu zapewnienia dostępności i przydatności do zastosowania oraz odpowiedniej ochrony przed niewłaściwym użyciem oraz utratą poufności lub integralności.

Wdrażamy System jakości ISO 9001. Analizujemy Zagrożenia i Krytyczne Punkty Kontroli w przedsiębiorstwach. Kompleksowe wdrożenie systemu ISO 9001 dopasowane do Państwa firmy. Nasza metodyka wdrażania systemu ISO 9001 to wynik wieloletnich doświadczeń.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
ISO 9001 w przemyśle ISO 9001 w usługach

Dlaczego system ISO 9001?

ISO 9001 dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat ISO 9001:2015, szkolenia ISO 9001:2015, wdrożenie ISO 9001:2015, norma ISO 9001:2015, audyty ISO 9001:2015. Konsultacje ISO 9001:2015 w całym kraju.

Kontekst organizacji, szanse, ryzyka i ocena

Dlaczego my

Wdrożenia ISO 9001

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty ISO 9001

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia ISO 9001

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe