Belevo Sp. z o.o. www.belevo.eu

System KZR INiG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.

-

Wdrożenie systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED (Renewable Energy Directive - Dyrektywa o Energii Odnawialnej - 2009/28/WE).

-

Celem systemu KZR INIG jest zapewnienie, iż produkcja biokomponentów prowadzona jest z zachowaniem kryteriów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w dyrektywie 2009/28/WE. System certyfikacji KZR INIG odnosi się do wszystkich rodzajów biomasy (np. ziarna zbóż, oleje roślinne), biokomponentów oraz odpadów (np. UCO) zebranych i/lub wytworzonych na terenie UE. System KZR INIG określa standardy i procedury, jakie muszą być stosowane w całym łańcuchu produkcji biomasy i biopaliw. Certyfikacja według KZR INIG obejmuje głównie:

- Pierwsze punkty zbiórki biomasy roślinnej (FGP), w tym producentów rolnych,

- Zakłady przetwórstwa tj. olejarnie, gorzelnie,

- Wytwórców biokomponentów producenci estrów, hvo, bioetanolu,

- Firmy handlowe.

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc !

Rozwiązujemy złożone problemy i wykorzystujemy pojawiające się możliwości, dążąc do osiągania lepszych wyników, które umożliwiają wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

formularz kontaktowy
KZR INiG w przemyśle KZR INiG w usługach, emisje GHG

Dlaczego system KZR INiG?

KZR INIG dotyczy wszystkich organizacji. Certyfikat KZR INIG, szkolenia KZR INIG, wdrożenie KZR INIG, norma KZR INIG, audyty KZR INIG. Konsultacje KZR INIG w całym kraju.

System biopaliw, biomasy, biokomponentów KZR INiG

Dlaczego my

Wdrożenia KZR INiG

Oferujemy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.

Audyty KZR INiG

Nasi konsultanci wykazują wysoką etykę zawodową odnoszącą się do żelaznej zasady świadczenia usług, że interes klienta jest najważniejszy, obok niego plasuje się zachowanie niezależności opinii oraz bardzo istotny aspek, na który szczególnie zwracamy uwagę, to zachować poufność wszelkich informacji Klienta.

Szkolenia KZR INiG

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy systemów, jak również w trakcie audytów certyfikujących. Informacje uzyskiwane w trakcie współpracy są objęte szczególną ochroną.

Media społecznościowe