Nowości

Image 1

12 kwietnia 2018

Pełnomocnik ds. systemów jakości

Menadżer jakości to stanowisko kierownicze, które wiąże się przede wszystkim z zarządzaniem. Przedstawiciel kierownictwa, nazywany zwykle w firmach pełnomocnikiem ds. jakości lub menedżerem jakości, jest drugą osobą po prezesie w zakresie spraw związanych z systemem zarządzania jakością. Jego zadania są związane z wdrożeniem systemu oraz opieką nad nim, a także jego rozwojem.
Propozycja skierowana jest do firm chcącym powierzyć naszym konsultantom pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa. Usługa skierowana jest do organizacji, gdzie cały personel jest obciążony bieżącymi obowiązkami i nie ma możliwości pełnienia funkcji Pełnomocnika. Zakres usług:
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SZJ lub SZBI,
zapewnienie odpowiednich zapisów wykazujących poprawne funkcjonowanie systemu,
planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych,
planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądu zarządzania,
reprezentowanie firmy przed jednostką certyfikującą.

Pełnomocnik ds. jakości więcej
Image 2

10 kwietnia 2018

ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną i operacyjną dla organizacji. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywana praca. W normie ISO 45001:2018 została zastosowana koncepcja struktury nadrzędnej (High Level Structure).

ISO 45001 więcej
Image 3

03 marca 2018

Certyfikacja HACCP+

Certyfikacja i rejestracja na zgodność z HACCP pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia posiadanego systemu. Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu. Certyfikat HACCP+ wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy oraz wskazuje, że organizacja spełnia wymagania prawne powyżej ustawowego minimum. Stanowi również przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Certyfikat HACCP+ więcej
Media społecznościowe